2008-01-30 02:02 #0 av: CamillaS

Här på teckning.ifokus är det copyright på alla slags verk! (Texter eller bild). Fråga alltid personen i fråga som är ansvarig för verket om du får citera eller kopiera något. ©


Vad betyder egentligen Copyright? Och vad menas med det?

För att ett verk ska kunna skyddas av upphovsrättslagen så ska tinget nå upp till något som kallas för verkshöjd. Med verkshöjd så menar man att ett verk "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet". Vilket menas att verket behöver inte har stor "kvalitet", utan så länge det präglar originalitet och som visar skaparens individualitet anses verket vara personligt och därmed i dennes privata ägo.
   I Sverige så är kraven för att nå verkshöjd inte så stor, det räcker med ett vanligt postbrev. För att få copyright för sina bilder etc. så behöver man inte ansöka eller betala något. Så länge verket uppfyller verkshöjden så skyddas det av upphovsrätten så fort det skapats.


Kan man bryta mot upphovsrättslagen?

Ja. Om du t.ex. länkar till en sida som främjar en brottslig handling (t.ex. en hemsida där man kan ladda ner film/musik) bidrar du till att andra ska göra något brottsligt, då kan du dömas för medhjälp till upphovsrättsintrång. Hittar man däremot en artikel eller dylikt får du samla information utifrån denna men skriva en egen artikel i dina egna ord. Så du får absolut inte kopiera texten rätt av. Är det så att man döms för att bryta mot upphovsrätten så kan det leda till böter och/eller till fängelse i upp till max två år.
   Du får citera stycken ur verk som har utgivits. Men då måste man också angiva varifrån man hittat citatet.


Måste man skriva att det är copyright på mina saker?

Nej det behöver man inte. Copyrightsymbolen (©) är mest till för att andra ska se vem det är som har skapat verket ifall man vill komma i kontakt med denne. Så därför är det inget krav på att man måste skriva eller ha med symbolen på sina verk.
   Dock krävs det att c-symbolen är med om det ska skyddas av Världskonventionen. (Läs mer om detta under relaterade länkar här till höger)


Hur länge skyddas ett verk av upphovsrättslagen?

Från och med den stund som verket skapas, så är den skyddad. Normalt sett så är verket skyddat t.o.m. 70 år efter upphovsmannens död.

Snabbkommando för ©-symbolen: ALT + CTRL + C
Håll inne ALT och CTRL samtidigt och klicka sedan på bokstaven C

Även: ALT + 0169

Skrivet av: jenkass

Relaterade länkar


Av: CamillaS

Datum för publicering

  • 2008-01-30